Ny skole i Bjerringbro

Salman Top

På bestyrelsesmøderne for Egeskovskolen og Bøgeskovskolen den 2. juli vil skolerne indstille til byrådet, at der træffes beslutning om en fælles skole med én ledelse.

Den demografiske udvikling i Bjerringbro over de kommende år har indflydelse på elevtallet på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen. Allerede i regnskabsåret 2019 er budgetterne på de to skoler udfordrede, og begge skoler forventes at overskride budgettet.

Begge skolebestyrelser har på arbejdsmøder, med bistand fra forvaltningen, drøftet mulige scenarier for at udvikle et solidt læringstilbud indenfor den givne ramme i Bjerringbro.

På bestyrelsesmøderne for de to skoler tirsdag den 2. juli vil skolerne indstille til byrådet, at der træffes beslutning om en fælles skole med én ledelse, med indskoling og mellemtrin på begge matrikler samt en overbygning på én matrikel.

Se dagsordnerne til møderne ved at følge disse links her:

Egeskovskolen

Bøgeskovskolen

 

 Vi vil gerne starte en samlet overbygning på Bøgeskovskolen, fordi vi fortsat vil give vore elever et godt læringsmiljø. Vi drømmer om, at det ’nye’ campus får et styrket samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Bjerringbro Gymnasium, så alle kommer til at opleve et styrket fællesskab, siger formand for skolebestyrelsen på Bøgeskovskolen, Jesper Jakobsen.

– I Egeskovsskolens bestyrelse er vi optaget af, at elever, forældre og medarbejdere er så involverede i processen som muligt. Derfor indstiller vi også til byrådet, at forvaltningen sørger for workshops tidligt efter sommerferien, hvor alle har reel medindflydelse på, hvordan begge skolers værdier smelter gnidningsfrit sammen, siger formand for skolebestyrelsen på Egeskovskolen, Martin Bøgelund.

 

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen (A) udtaler:

– Når bestyrelserne på skolerne i Bjerringbro tager initiativ til at løse udfordringen med et faldende børnetal, er det afgørende, at byrådet hjælper processen på vej. Derfor har vi bl.a. bedt forvaltningen om at sikre den nødvendige økonomiske prioritering. Én ledelse og en samling af udskolingen løser ikke alle økonomiske udfordringer på skolerne, men jeg er sikker på, at de synergier, de oplever i det nye samarbejde, vil være både en økonomisk og en pædagogisk gevinst på længere sigt.

 

Borgmester Ulrik Wilbek (V) anerkender bestyrelsernes arbejde:

– Det er forbilledligt, når forældrerepræsentanterne tager aktivt stilling til deres skoles fremtid og tager et medansvar for at finde en bæredygtig løsning. Jeg ser frem til at behandle bestyrelsernes forslag i byrådet.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018