Ny organisering af fjernvarmeforsyningen i Viborg på vej

Torsdag den 13. juni 2019 var der møde på Viborg Rådhus om organisering af varmeforsyningen i Viborg.

Mødet resulterede i enighed mellem repræsentanter for

 • Politiske grupper repræsenterende 30 medlemmer af Viborg Byråd
 • Viborg Fjernvarme
 • Overlund Fjernvarme
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Sct. Jørgen

om at søge følgende godkendt i deres respektive besluttende organer:

 

Al distribution og produktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt AMBA, hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse.

I en overgangsperiode frem til 1. januar 2022 sammensættes en overgangs-bestyrelse på 14 medlemmer:

 • Viborg Kommune udpeger 7 medlemmer
 • Distributørerne udpeger 7 medlemmer
  • Viborg Fjernvarme udpeger 4 af distributørernes medlemmer
  • Overlund Fjernvarme udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Viborg udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 af distributørernes medlemmer
 • Der nedsættes et formandskab bestående af en formand og 2 næstformænd.
 • Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varme-forsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.

Parterne er samtidig enige om, at arbejdet med nye vedtægter og overdragelsesdokumenter kan begynde nu. Målet er at behandle materialet i de relevante beslutningsfora inden årets udgang, herunder Viborg Byråd og Viborg Fjernvarmes generalforsamling.

I vedtægterne skal indarbejdes bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning m.v. frem til 1. januar 2022.

I foråret kom en endelig afklaring af fordelingen af omkostningerne efter geotermi-projektet. Samtidig er der ved at blive indgået forlig mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme om fordelingen af den del af udgifterne, som ifølge Energitilsynets afgørelse ikke kan indregnes i varmepriserne.

Restaurant ItalianoBurger House
Restaurant ItalianoBurger House