God dialog med borgerne i Stoholm

Viborg Ældreråd har haft et godt og spændende møde med lokale foreninger i Stoholmområdet. Mødet blev afholdt onsdag den 12. juni, og knap 30 mennesker deltog i mødet. Et møde som var præget af en livlig debat, og et stærkt lokalt engagement i forhold til de forskellige foreningernes aktivitet.

Ældrerådet havde inviteret til en dialog om ældrepolitik set i det lokale perspektiv. Følgende temaer blev drøftet:

  • Ros til Viborg kommune for klippekortordningen, som giver de ældre større livskvalitet
  • Om der kan uddannes nok medarbejdere til fremtidens opgaver på ældreområdet
  • Om hvorvidt de statslige puljer kommer de ældre til gode i Viborg
  • Aflastningstilbud i lokalområdet til demente borgere
  • Om der kan laves et samarbejde med nabokommunerne om bl.a. genoptræning, så køreafstanden til genoptræning mindskes
  • Vigtigt med et fælles fokus på den gruppe af borgere, som ikke selv kan bevæge sig til aktiviteterne

 

De deltagende foreninger var: Fly Seniorer, Onsdags café, Sport på Tværs, Mønsted Ældreklub, Rickshawcykling, Bruger- Pårørenderådet fra Sjørup Ældrecenter

I den forbindelse udtaler formanden for Ældrerådet Kaj Flemming Pedersen:
Vi har nu afholdt to møder med lokale foreninger og interesserede borgere. Det er meget vigtigt for Ældrerådet at få den lokale dialog blandt andet i Stoholm. Der er vigtige inputs til rådets videre arbejde. Endeligt er det jo livsbekræftende at høre om alle de ting, som de lokale foreningerne har gang i.

Mødet sluttede med en rickshawrundtur i Stoholm for formand Kaj Fleming Pedersen og næstformand Annette Kløjgaard.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018