Ældrerådet vil i dialog med borgerne i Stoholm

Ældrerådet i Viborg Kommune inviterer alle interesserede til dialogmøde om ældrepolitikken i Stoholmområdet den 12. juni kl. 10.00-12.00, i Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, 7850 Stoholm.

– Som råd er vi nysgerrige på, hvad der optager borgerne i forskellige dele af kommunen. Derfor inviterer vi til et åbent dialogmøde, hvor vi snakker ældrepolitik set i det lokale perspektiv, siger Kaj Flemming Pedersen, formand for Ældrerådet i Viborg Kommune.

Mødet er det andet ud af en møderække, hvor Ældrerådet inviterer til dialog i forskellige lokalområder. På det første møde i Karup i marts måned, var der et stort fremmøde, og det gav mange gode drøftelser om blandt andet aktivitetsmuligheder for de raske selvhjulpne seniorer, ønsket om færrest mulige medarbejdere omkring den enkelte borger samt salget af ældreboliger.

Det næste møde finder sted den 6. november i Møldrup.

 

Program for dialogmødet

  1. Velkomst og præsentation af mødedeltagerne
  2. Foreningerne fremlægger hvad der optager hver enkelt (max 5 min)
  3. Fælles drøftelse
  4. Opsamling på drøftelserne ved Ældrerådet
Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018