Handicaprådet ønsker forslag til tilgængelighedsprisen 2019

Foto: Jon Kristensen

Viborg Handicapråd uddeler igen i år tilgængelighedsprisen til en person, virksomhed eller forening i Viborg Kommune, der har gjort en særlig indsats for tilgængelighed for alle.

Alle borgere i Viborg Kommune kan indstille kandidater til tilgængelighedsprisen.

Formanden for Viborg Handicapråd Ulla Seerup Thomsen udtaler i den forbindelse: ”Tilgængelighedsprisen er et skulderklap til dem, der har gjort en forskel. Jeg håber, at der er mange, som vil bruge denne mulighed til at indstille til prisen for 2019.”

 

Tilgængelighed i bred forstand

Handicaprådet har en bred forståelse af begrebet ’tilgængelighed’, og prisen kan gives for en ekstraordinær indsats, blandt andet når det gælder fysiske forhold, tilgængelighed for alle til kultur, friluftsliv og sport eller nye tiltag for at lette kommunikationen for grupper med handicaps.

De indkomne forslag vurderes af et udvalg nedsat af Handicaprådet. Udvalget skal se på og vurdere forslagene, inden mulige modtagere af prisen indstilles til Handicaprådet, som træffer den endelige beslutning.

Er der ikke indkommet egnede forslag før fristens udløb, kan Handicaprådet undlade at uddele prisen.

Forslag skal sendes til ullaserupt@gmail.com senest den 31. maj 2019 og skal indeholde en kort beskrivelse af den særlige indsats.

 

Offentliggørelse af vinderen

Præmien er igen i år en glaskunst, et diplom og ikke mindst æren.

Vinderen af tilgængelighedsprisen 2019 offentliggøres ved et offentligt arrangement den 23. august 2019.

I 2018 gik prisen til Mønsted Kalkgruber. De blev præmieret for den gennemtænkte og handicapvenlige måde, tilgangsforholdene er lavet på.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018