Viborg Byråd på udviklingskurs

Torsdag og fredag den 11.-12. april var Viborg Byråd samlet på plankonference om kommunens udvikling. Sammenhæng for borgerne var gennemgående tema.

Hovedrollen på byrådets april-konference blev spillet af byrådets nye model – Sammenhængsmodellen. Modellen er en ambitiøs vision for, hvordan der kan skabes større værdi, helhed og sammenhæng for borgerne. Byrådet er nu i fuld gang med at sætte politisk handling på modellens fem temaer og 21 målsætninger.

Se Sammenhængsmodellen på viborg.dk

På konferencen fremlagde alle politiske udvalg de første ideer til initiativer, som skal opfylde målsætningerne. To helt konkrete tiltag er allerede sat i gang:

  • En tværgående indsats over for unge (Den Kommunale Ungeindsats). Projektet henvender sig til unge med flere kontaktpersoner i det kommunale system. Fra 1. august 2019 får den unge tilbud om at få én kontaktperson, en ungeguide.
    Kontaktperson: Direktør for Social, Sundhed & Omsorg, Mette Andreassen, mean@viborg.dk, 87 87 60 00.
  • En tværgående indsats omkring boligområdet Ellekonebakken i Viborg. Formålet er at koordinere og styrke de mange indsatser i området, så de understøtter Ellekonebakken som et trygt og attraktivt boligområde.
    Kontaktperson: Direktør for Børn & Unge, Søren Aakjær, sjaa@viborg.dk, 87 87 10 00.

– De to initiativer viser, hvad der helt konkret kan ske, når vi i endnu større grad tager udgangspunkt i sammenhæng for borgerne på tværs af udvalg og fagområder, siger borgmester Ulrik Wilbek. Jeg glæder mig til at se resultaterne af de konkrete tiltag hen over de kommende måneder.

Erhverv, turisme og byudvikling

Ny erhvervsfremmelov. Ny lov for turismefremme. Byrådet drøftede status på de store omlægninger, der er på vej inden for begge områder.

På samme måde fik byrådet en orientering om status for udviklingen af parkeringsforholdene i Viborg Midtby – herunder P-forholdene og udviklingsmulighederne på Preislers og Fishers Plads. Her er der et oplæg på vej til Teknisk Udvalg.

En østlig omfartsvej omkring Viborg blev drøftet – også her er der et oplæg på vej til Teknisk Udvalg.

Saunagus Danmark 2018
Salman Box