Stor interesse for at udvikle i fællesskab

Salman Top

Der var stor opbakning med 110 deltagere fra alle dele af kommunen, da Viborg Kommunes landdistriktsudvalg i samarbejde med VibLand den 5. marts 2019 holdt sin første landdistriktskonference på Energimuseet i Tange.

Temaet for konferencen var “Udvikling i fællesskab”, da netop fællesskab er en forudsætning for udvikling af et område. Formand for landdistriktsudvalget, Mette Nielsen, indledte aftenen med en præsentation af udvalgets arbejde og fokusområder i det første år.

De mange deltagere fra lokalområder i hele kommunen fik herefter inspiration udefra i form af viden fra en landdistriktsforsker om, hvad der skaber udvikling og fornyelse i landdistrikterne. De fik også et spændende indblik i etableringen af et fælles “knudepunkt” på Mols, hvor en lang række aktører fra menighedsråd til idræts- og borgerforening rykker sammen i én bygning for at skabe et stærkere fællesskab.

Desuden blev et af Landdistriktsudvalgets nye initiativer, lokale borgerdrevne udviklingsplaner, som bl.a. Ørum og Løvskal har været en del af i opstartsfasen, præsenteret med borgernes egne ord ved Christian Børsting og Lone Frandsen.

 

Gode eksempler på lokal udvikling

Efter oplæggene og servering af street-food af bl.a. lokale fødevarer, fik deltagerne mulighed for at blive inspireret af de mange gode eksempler på lokal udvikling i vores egen kommune. Fra Møldrup fortalte borgerlauget om deres organisering og funktion, fra Sundstrup var det borgere, som er involveret i muslingefestivallen, der fortalte om deres event, og der var også mulighed for at høre om et nyt samarbejde mellem foreningerne i Karup-Kølvrå-området. Også mere veletablerede samarbejder som Fjordklyngen og VibLand fortalte om deres arbejde. Naturligvis var også værterne – Landdistriktsudvalget og deres samarbejdspartnere til konferencen – klar til at lytte og tale med de mange deltagere. Alt sammen gode eksempler på at skabe udvikling i fællesskab.

 

Gode vilkår til alle

Mette Nielsen, formand for Landdistriktsudvalget, glæder sig over den store opbakning:
– Vi er meget glade for, at så mange fra hele kommunen ville komme og dele erfaringer og få ny inspiration til at skabe endnu mere udvikling i vores landdistrikter. Vi håber, at de fremmødte gik hjem med en fornemmelse af, at der bliver arbejdet for, at borgere i hele kommunen skal have gode vilkår uanset størrelsen på den by, man bor i, siger Mette Nielsen og fortsætter.

– Med de mange positive tilbagemeldinger vi har fået både i løbet af aftenen og bagefter, er jeg sikker på, at vi har fået startet en rigtig god tradition med en årlig landdistriktskonference i Viborg Kommune.

 

Afgørende ildsjæle

Konferencen var også anledning til at fortælle om nogle af de mange aktiviteter, der er på vej for landdistrikterne. En lang række kurser fra Landdistriktsudvalget og VibLand skal understøtte ildsjælene, hvis indsats er helt afgørende for udviklingen i landdistrikterne. Kursusrækken begynder med kurser rettet mod arbejdet med frivillige og organisering af det lokale arbejde. Også kurser om kassererens arbejde og om hjemmesider er på vej.

– Det er vigtigt for os at understøtte de mange ildsjæle. Vi har lyttet til ildsjælene og tror, at vi rammer et behov med de nye kurser. Vi håber at se mange ildsjæle til de forskellige kurser, det vil styrke vore evne til at skabe udvikling i fællesskab, siger Lone Kastberg, formand for VibLand.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018