SF: Teknologisk tigerspring fjerner sidste dårlige undskyldning for at fjerne jordforureninger

Signe Munk fra Viborg og næstformand i SF

De overbevisende testresultater fra Krüger viser klart og tydeligt, at der ikke længere er teknologiske benspænd med oprensning af de store generationsforureninger. Derfor bør det nu være slut med de dårlige undskyldninger og udenomssnakken fra regeringen, når det gælder om at fjerne jordforureningerne. Vi må se at komme i gang med at rense de giftige områder som Høfde 42, lyder det fra Signe Munk, folketingskandidat og næstformand i SF.

”Jeg opfordrer på det kraftigste regeringen til at tænke sig om og ikke lade planerne om at nedlægge regionerne ødelægge de fantastiske resultater, som regionerne har opnået især de seneste par år og senest med resultaterne i dag. Den her succes må ikke stå alene. Hvis vi fjerner regionerne, risikerer vi at ødelægge den store vidensbase, der er samlet hos regionens medarbejdere i dag,” siger Signe Munk.

”Regeringen nægter at tilføre området flere midler, og det er jo ensbetydende med, at indsatsen mod de få, men store generationsforureninger blot skubbes yderligere ud i fremtiden, og vi kan ikke være bekendt at sende regningen videre, når mulighederne for at gøre noget og gøre meget er til stede i dag,” siger Signe Munk.

”Det er på tide at finde det politiske ansvar frem for vores børn og fremtidige generationer og fjerner disse generationsforureninger, ellers svigter vi samtidig beskyttelsen af vores drikkevand mod de mange mindre forureninger,” siger Signe Munk.

 

 

Pressemeddelelsen fra Krüger.

Overbevisende resultater lover godt for oprensning af giftdepot på Harboøre Tange

Prøvehåndtering ved Høfde 42. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland

De store mængder kviksølv og stærkt toksiske pesticider kan nu endelig fjernes fra giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Det viser et netop afsluttet pilotprojekt, der er gennemført af Krüger A/S på forureningsgrunden ved Vesterhavet.

– Det er rigtig gode nyheder, at vi nu har dokumenteret, at vi fuldstændigt kan fjerne alle pesticider, og at mængden af kviksølv er reduceret med 99,5%, siger Maiken Faurbye, der er afdelingschef for jordforurening i Krüger.

Dermed kan Region Midtjyllands største forureningssag stå foran at blive løst og fokus kan flyttes til at styrke turisme og erhvervsliv i det naturskønne område.

– Målet med vores forsøg har været at skaffe viden om, hvilke temperaturer, der kræves for at opnå fjernelse af en række meget toksiske pesticider og problemstoffet kviksølv, og samtidig finde ud af, hvordan de forskellige stoffer reagerer på behandlingen. Den viden har vi fået, så det nu reelt er muligt at lave en fuldskalaoprensning af det forurenede område, siger Maiken Faurbye.

Forsøget er foregået ved, at man har gravet 25 m3 sand op fra depotet og lagt det over i en specialbygget container. Her har man så fjernet de forurenede stoffer ved at varme jorden op til omkring 350 grader ved hjælp af elektriske varmelegemer. Det har taget ca. 7 måneder at rense det forurenede sand.

Nu ligner det sand igen

– Vi kan faktisk se det med det blotte øje. Sandet i containeren ligner nu hvidt strandsand igen. Før vi gik i gang var det en sort og ildelugtende masse, siger Maiken Faurbye.

De 25 mrenset sand er kun et meget lille volumen ud af de op mod 30.000 m3, som i dag udgør giftdepotet, så der er lang vej igen, men den tekniske løsning er til rådighed og den er tilmed miljømæssigt i top.

– Fordelen ved at vi renser på stedet er bl.a., at man slipper for at køre enorme mængder stærkt forurenet sand til rensning eller deponering et andet sted i landet. På den måde sparer vi miljøet for store belastninger relateret til transport, og risikoen for at mennesker og miljø eksponeres undgås, siger Maiken Faurbye.

Fakta: Sådan foregår rensningen

Det forurenede sand opvarmes til ca. 350 °C ved hjælp af elektriske varmelegemer.

Forureningsstofferne fordamper og suges ud af jorden via en række ekstraktionsfiltre, og kan nu opsamles som hhv. kondensat og på aktivt kul. Dele af forureningsstofferne bliver termisk destrueret, da de er ustabile ved høje temperaturer. Kviksølv er opsamlet på fri form.

Region Midtjylland anslår, at der på giftdepotet på Harboøre Tange i alt findes ca. 7 tons kviksølv og 100 tons pesticider, primært i form af Parathion, Methylparathion, Malathion og Sulfotep.

Overordnede forsøgsresultater

Gennemsnitsindhold pesticider: Startkoncentration på 1500 mg/kg jord

< 0,05 mg/kg jord efter endt forsøgsperiode

Gennemsnitsindhold kviksølv: Startkoncentration på 400 mg/kg jord

1,8 mg/kg jord efter endt forsøgsperiode

Miljøministeren besøger Høfde 42 

Mandag den 4. marts besøger Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen giftdepotet på Harboøre Tange. Besøget indledes med regionens orientering om forureningen, som er en af Danmarks ni generationsforureninger. Dernæst præsenteres de to MUDP-støttede pilotprojekter, herunder Krügers ovenstående positive resultater. Region Midtjylland er vært for arrangementet og herfra deltager bl.a. regionsrådsformand Anders Kühnau og Jørgen Nørby, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018