Hvem skal tegne det nye samlingssted i Overlund?

Viborg Kommune leder nu efter de fem arkitektfirmaer, der inden sommerferien skal aflevere deres bud på det nye samlingssted i Overlund, som skole, idrætsforeninger og borgere forventes at kunne tage i brug om fire år.

Det kommende kultur- og samlingssted for alle Overlunds borgere går nu ind i en ny fase: Arkitektkonkurrencen. Her er det bærende princip, at Overlunds nye skole og hal bliver tænkt så åbent, at andre borgere også har lyst til at komme der for at bevæge, fordybe og hygge sig.

– I oplægget til arkitekturkonkurrencen efterlyser vi et forslag til et moderne forsamlingshus. Når vi samler skole og hal og gør en del af bygningen åben for borgere, der ikke går i skole eller er medlem af en forening, håber vi, at den vil summe af liv i mange flere timer og tiltrække nye grupper. F.eks. ønsker vi mulighed for, at borgerne kan mødes, lave mad i skolekøkkenet og spise sammen. I løbet af skoledagen vil køkkenfaciliteterne være egnede til at lave ‘rigtig’ mad til skolens elever, siger Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Arkitektkonkurrencen efterspørger skitser af den nye bygning, hvor den overordnede arkitektur og ikke mindst funktionalitet er i fokus, så det bliver let for brugerne at se rammerne for det nye samlingssted.

 

Skole på en ny måde

På den nye skole vil de fysiske rammer lægge op til en anden undervisning end den, der kendes fra den nuværende skole.

– Dialog med skolens personale har gjort det klart, at mellemtrin og udskoling fremover ikke bør have deres eget klasselokale. I stedet vil vi arbejde med faglige miljøer, hvor forskellige klynger er målrettet f.eks. naturfag, sprogfag og kreative fag. De yngste klasser i indskolingen vil fortsat have en stamklasse, fortsætter Per Møller Jensen.

Der lægges også op til at modtage bud fra arkitekterne på, hvordan overgangen mellem inde- og udeliv kan håndteres på en kreativ måde, så læring kan foregå på hele det store areal, hvor skolen skal ligge.

 

To løsninger til idrætshal

Byrådet satte oprindeligt 200 mio. kr. af til en ny skole og 11 mio. kr. til renovering af Overlund Hallen. I inddragelsesfasen er det blevet klart, at en løsning også kan være en ny hal, som er integreret i den samlede bygning.

– I en helt ny bygning kan arealet tænkes med fra begyndelsen, og dermed har vi ikke brug for så mange kvadratmeter, som hvis vi skulle renovere den eksisterende hal og bygge en skole som to adskilte projekter. Dermed er budgettet for de to løsninger nogenlunde det samme. I arkitektkonkurrencen har firmaerne mulighed for at tage udgangspunkt i begge modeller, fortæller Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Arkitektfirmaernes bud skal desuden indeholde skitsen til en ny hal, som skal kunne indeholde atletik- og gymnastikfaciliter og være fuldt finansieret af midler, som områdets foreninger kan samle sammen. Fordi finansieringen ikke er på plads endnu, skal den ny hal kunne udelades, når samlingsstedet projekteres færdigt – eller kunne opføres som en halv hal.

 

Muligt at bygge i højden

I oplægget til arkitekturkonkurrencen kan man også læse, at der må bygges i op til fem etager inde på grunden og i op til to etager ud mod Gl. Randersvej og nabohuse. Samtidig er der fokus på at skabe trafiksikre adgangsveje, så man kan nå det nye samlingssted til fods eller cykel. Det betyder, at der bliver lagt op til, at Gl. Randersvej bliver den primære adgangsvej for bilister.

Kommunens rådgiver på byggeriet vurderer, at dørene til det nye samlingssted kan slås op i løbet af 2022. Dog ikke nødvendigvis til skolestart i august.

 

Fakta om det nye byggeri:

  • Den nye bygning skal fungere som et moderne forsamlingshus for hele Overlund.
  • Der opføres en skole til 750 elever, som dækker behovet frem til 2030.
  • I tilknytning til skolen renoveres den eksisterende hal, eller der opføres en ny, integreret hal.
  • Der skitseres endvidere en mulig hal 2, som skal finansieres af de foreninger, der bruger hallen.
  • Bygningen opføres på de nuværende græsarealer omkring Overlund Hallen. Viborg Kommune har opkøbt to ejendomme og en del af en tredje, der sikrer adgang mod Gl. Randersvej og et sammenhængende projektområde.
  • Viborg Kommune har afsat 211 mio. kr. byggeriet. Hertil kommer eventuelle fondsmidler til særlige løsninger.
  • Det nye samlingssted forventes at kunne tages i brug i 2022.
  • Viborg Byråd besluttede i november, at byggeriet skal udbydes i fagentreprise i stedet for totalentreprise.

Læs mere op projektet på www.overlundrykkersammen.dk

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018

Be the first to comment

Leave a Reply