Børnesjov i Stoholm

Snart kan børnene i Stoholm slå sig løs og glæde sig til leg i den kommende børneskov. Fredag den 28. september har store som små borgere mulighed for at mødes i Dynamitskoven til en aktiv og sjov dag og komme med ideer til, hvad det nye skovområde skal indeholde.

Forskningen viser et markant fald i den tid, børn opholder sig i naturen, og at naturen har mistet sin betydning som socialt samlingspunkt for børn og unge. Det vil projekt Børneskove nu forsøge at ændre på.

“En børneskov betyder, at der nu bliver skabt rammer for, at børnene kan komme til at dyrke ude- og fritidslivet meget mere, ligesom skoven lægger op til aktiv bevægelse. Det er godt for børnene, og ikke mindst de voksne i en tid, hvor elektronikken har overtaget en hel del af vores fritid. At bevægelsen så foregår ved leg og spændende aktiviteter, er et ekstra plus”, siger formand for borgerforeningen i Stoholm, Susanne Bak.

Viborg Kommune vil derfor etablere i alt seks børneskove rundt om i kommunen i løbet af de kommende år, hvoraf den første i Viborg Naturpark netop er sat i gang.

Stoholm har et meget aktivt lokalsamfund, som gerne vil støtte op om aktive borgere og samtidig have et sted at dyrke fællesskabet, møde nye bekendtskaber og mødes på tværs af generationer. Det giver børneskoven god mulighed for.

“Det betyder meget for Stoholm at være med i front, når der sker nye tiltag i kommunen. Etablering af børneskoven falder så godt i tråd med, at det længe har været et stort ønske fra borgerne, at der skal ske en opgradering af Dynamitskoven blandt andet med et madpakkehus, så den kan blive mere anvendelig og tilgængelig. Så man kan sige, at vi med børneskoven har fået et stort ønske opfyldt”, fortsætter Susanne Bak.

Workshop den 28. september 2018 sætter gang i børneskoven i Stoholm
Den 28. september 2018 kl. 14.30-17.00 inviterer Viborg Kommune til kick-off workshop, hvor alle interesserede er meget velkomne og kan prøve kræfter med diverse workshops og fælles aktiviteter som bål, varm kakao, snitteværksted og hulebyg.

”Vi er interesserede i at samarbejde med så mange lokale som muligt og indbyder derfor både dagtilbud, skoler og lokale foreninger i løbet af dagen, hvorefter vi åbner op for alle interesserede om eftermiddagen. Både børn og voksne vil blive inddraget aktivt og få mulighed for at udtrykke deres tanker og idéer i forhold til børneskovene”, siger sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl, der er projektleder for børneskovene.

Find vej
Parker for enden af Liljevej 41, 7850 Stoholm. Der vil være et skilt, der viser til Børneskoven. Husk praktisk tøj.

Baggrund om projekt Børneskove
Viborg Kommune vil etablere børneskovene for at give børn en synlig mulighed for leg i skoven. Formålet er at gøre det til en selvfølgelighed at lege i naturen, at styrke børns kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme derud. De vaner, børnene får med fra barnsben, følger med ind i ungdommen og voksenlivet. Det er derfor vigtigt, at børnene introduceres til naturen og dens muligheder, så de erfarer, at naturen er et værdifuldt sted, de kan have glæde af hele livet, og som vi alle skal passe godt på.

”Vi ser, at de mest populære skove de seneste år er ”hundeskove”. Folk lufter deres hunde – store som små –  men ifølge forskningen, glemmer vi at ”lufte vores børn” Vi kan fra Kommunens side etablere børneskovene, men de bliver først værdifulde, hvis borgerne bruger dem. Vi ønsker derfor i tæt samarbejde med lokale frivillige, institutioner, foreninger og ildsjæle at skabe liv i skovene, så vi alle ”kigger ud” og genopdager naturen som en værdifuld arena for leg, fordybelse, bevægelse og sunde fællesskaber på tværs af generationer”, siger Merethe Jelsbak Raundahl.

Teknik & Miljø, Kultur og Udvikling, Børn og Unge samt Social, Sundhed og Omsorg arbejder sammen om at realisere projekt Børneskove i Viborg Kommune. Et projekt, der er støttet af Friluftsrådet.

Den første skov etableres i Viborg Naturpark i et skovområde tæt på Papfabrikken med faciliteter som f.eks. madpakkehus og muldtoilet. Planen er at etablere yderligere fem børneskove omkring sundhedssatellitbyerne Karup, Stoholm, Møldrup, Ørum og Bjerringbro i tæt samarbejde med lokale familier, ildsjæle, dagtilbud, skoler, foreninger og andre relevante aktører.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018

Be the first to comment

Leave a Reply