Lokale erhvervsfolk går sammen om digitalisering

Erhvervskonsulent Michael Freundlich

Ny erfa-gruppe samler lokale erhvervsfolk med det formål at inspirere og styrke hinanden inden for digitalisering og derigennem at udvikle en sundere forretning. 

VIBORGegnens Erhvervsråd er initiativtager og tovholder på den nye erfa-gruppe, og erhvervskonsulent Merethe Wrang fortæller, at Erhvervsrådet oplever, at en del virksomheder ikke får sat den digitale udfordring øverst på ledelsesagendaen. Og det kan få store økonomiske konsekvenser for de virksomheder, der bare gør, som de plejer.

– Ja, hvordan kan vi sammen komme videre? Alle taler om digitalisering, og gør man ikke noget, vil nogle om kort tid få en oplevelse af at stå på perronen og se, at toget er kørt, siger Merethe og fortsætter:

– I de fleste virksomheder er der mulighed for at identificere processer og arbejdsgange, der kan forenkles eller udvikles. Baggrunden for at gå i gang med digitalisering er forskellig fra virksomhed til virksomhed, men ofte ønsker man at skabe et større overskud, frigive ressourcer til vigtigere eller flere opgaver samt forbedre sin konkurrencesituation.

Via erfa-gruppen ønsker VIBORGegnens Erhvervsråd at støtte de lokale virksomheder, så de kan komme hurtigere frem i deres arbejde med at digitalisere processer. Gruppen forankres hos erhvervskonsulent Michael Freundlich og Merethe Wrang. der tilsammen har stor erfaring med digitalisering og netværksdannelse, så der er god basis for drift af erfa-gruppen.

 

Målgruppe for erfa-gruppen

Målgruppen er de virksomheder, der har taget en beslutning om at gå i gang med digitalisering, og de virksomheder, som allerede er gået i gang eller har gennemført en eller flere digitaliseringsprocesser.

Den nye digitaliserings erfa-gruppe holder opstartsmøde hos VIBORGegnens Erhvervsråd i Erhvervenes Hus i Viborg, torsdag d. 30. august 2018, kl. 8.15 – 10.45. Tilmelding foregår på Erhvervsrådets webside under arrangementer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merethe Wrang eller Michael Freundlich hos VIBORGegnens Erhvervsråd på tlf. 8725 5151.

 

Faktaboks: 

VIBORGegnens Erhvervsråd er en medlemsejet forening med 650 lokale medlemsvirksomheder. Erhvervsrådet samler og udvikler lokale virksomheder og deres ansatte. Dette sker bl.a. ved en-til-en møder, netværk, foredrag, kurser og Award Show.

En erfa-gruppe er en mindre gruppering, hvori erhvervsfolk samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling.

Ordet digitalisering henleder for det meste til at forbedre eller ændre en virksomheds nuværende forretningsprocesser, funktioner eller aktiviteter ved at benytte digitale teknologier eller digitale data.

Photo care Print Box
Noojins boks alm.

Be the first to comment

Leave a Reply