POSTED / UNPOSTED – udstilling af nordisk kunstprojekt på Hovedbiblioteket i Viborg

I juni og juli måned udstilles 24 værker af kunstnere, trykkere og forlæggere, som har deltaget i et fællesnordisk Book Art-projekt med særlig vægt på traditionel bogtrykteknik. Nordic Letterpress Collaboration har deltagere fra de fem nordiske lande.

”Book Art” er et fænomen, som i løbet af de senere år har fået stor udbredelse og interesse – specielt i England, Tyskland og USA. Ofte tager værket udgangspunkt i en gammel bog, som bliver omskabt og får et nyt liv som kunstgenstand – men det er også muligt at fortolke begrebet Book Art mere frit. Ved at søge på sociale medier som Instagram og Pinterest vil man kunne finde utallige fantastiske og inspirerende eksempler på, hvordan man kan genbruge gamle bøger og lege med tryk.

En af de danske deltagere er Bent Kvisgaard fra Løgstrup.
Gennem et langt arbejdsliv har Bent Kvisgaard, som er uddannet typograf, fulgt udviklingen inden for branchen og arbejdet med mange forskellige former for trykning. Selv efter at han er gået på pension, har Bent Kvisgaard bevaret glæden og fascinationen ved arbejdet med bogtryk, og han er da også en af hovedmændene bag bogtrykmuseet Vingaards Officin.

Bent Kvisgaard fortæller: ”Min livslange passion for typografi og tryk tog sin begyndelse fra dag ét, da jeg i efteråret 1964 påbegyndte min uddannelse på et bogtrykkeri i Vestjylland, hvor teknikken var den – i princippet gennem 500 år uændrede – traditionelle bogtrykteknik med løse blytyper som en væsentlig del af hverdagen. Allerede omkring 1970 begyndte helt nye produktionsmetoder for alvor at vinde indpas og blev snart hverdag og dermed levebrød for mig – med næsten alle dens variationer og spændende muligheder.
Gennem mere end et halvt århundrede har den oprindelige bogtrykteknik, med dens såvel håndværksmæssige som kulturhistoriske udvikling og betydning, sideløbende været en vigtig del af fritiden – det er den stadig i flere sammenhænge, både herhjemme og på nordisk plan samt i Schweiz og Tyskland sammen med ligesindede og en række spændende kunstnere.”

Udstillingen POSTED / UNPOSTED viser de værker, som deltagerne har skabt på baggrund af en bunden opgave: De trykte elementer skulle helt eller delvist fremstilles i bogtryk, kunne være i en C5-konvolut og trykkes i et oplag på 40 eksemplarer.

Udstillingen, der første gang blev præsenteret på Bergen Art Book Fair i oktober 2017, vises i perioden 4. juni – 6. august på Hovedbiblioteket i Viborg.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018

Be the first to comment

Leave a Reply