Fokus på autismeområdet og gratis psykologhjælp til unge

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg og Social- og Sundhedsudvalg har sammen netop besluttet at sætte to analyser i gang. Den ene skal afdække udviklingen på autismeområdet, og den anden skal afdække, hvordan man kan etablere gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år.

Begge analyser har afsæt i byrådets konstitueringsaftale 2018 – 2021, hvor man blev enige om et særligt fokus på autismeområdet samt gradvist at indføre gratis psykologhjælp til unge.

– Vi ser, at autismeområdet er voksende, og flere og flere børn og unge får en autismediagnose. Derfor er det glædeligt, at vi nu i Viborg Kommune kan sætte arbejdet i gang med at udvikle og styrke vores indsatser på området. Vi ser desværre også en stigning i danskere, der har det psykisk dårligt, og hvis vi ikke sikrer den fornødne hjælp i tide, kan vi risikere, at flere udvikler en psykisk sygdom. Derfor giver det god mening at sætte tidligt ind med gratis psykologhjælp til de unge, siger Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune.

– Vores opgave på voksenområdet er at sikre, at borgerne lærer at mestre et liv med autisme og på den måde kan indgå i voksenlivet på lige fod med andre. Det arbejde giver os mulighed for at lave et servicetjek på vores tilbud, idet vi hele tiden bestræber os på bedst muligt at understøtte borgernes udvikling ud fra det udgangspunkt, de har. Det samme gør sig gældende med psykologhjælp, hvor vi jo tilsvarende på børne- og ungeområdet desværre oplever en faldende mental sundhed i Viborg Kommune, siger Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Analysen på autismeområdet har til formål at belyse udviklingstendenser og perspektiver for autismeområdet fremover, inden for både Børn & Unge og Socialområdet. På baggrund heraf vil man udarbejde et katalog, som fremsætter anbefalinger til nye tiltag og indsatser. Resultaterne herfra forventes at ligge klar til efteråret, og det egentlige katalog kan præsenteres i foråret 2019.

Hvad angår gratis psykologhjælp til unge, har man nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med udviklingen af et tilbud om gratis psykologhjælp.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018

Be the first to comment

Leave a Reply