34,9 mio. kr. fordelt til kræftområdet

Regionsrådet har netop fordelt 34,9 mio. kr. til kræftområdet. Af dem er 2 mio. kr. afsat i budget 2018, mens resten er nationale midler.

Pengene skal bl.a. sikre, at regionen lever op til tidsfristerne i de mere end 30 forskellige kræftpakker. Et dyk i overholdelsen i 2. kvartal 2017 fra det normale høje niveau på 83-89 % fik sidste år regionsrådet til at bevilge 2. mio. kr. ekstra og frigive pengene til brug allerede i 2017.

– Patienternes mulighed for hurtigt svar og hurtig behandling for kræft skal selvfølgelig overholdes. Det er godt, at de penge vi i regionsrådet bevilgede, allerede er i gang med et blive brugt for at rette op, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Her øges aktiviteten

Aarhus Universitetshospital får penge til vævsundersøgelser (patologi), varm kemoterapi (HIPEC-operationer), udredning for brystkræft og kræftpakkeforløb på øre-næse-hals-området.

Hospitalsenhed Midt får penge til patologi og til at udrede flere med uspecifikke kræftsymptomer.

Hospitalsenheden Horsens skruer op for kikkertundersøgelser (koloskopier) og CT-scanninger.

Hospitalsenhed Vest skruer op for kikkertundersøgelser, kræftbehandling i urinvejene, samt CT- og MR-scanninger.

Regionshospitalet Randers får penge til bioanalytikere, kirurgi og udvidet livmoderhalskræft-screening.

Fakta

 • 2 mio. kr. fra budget 2018 bruges til initiativer, der skal forbedre de tværgående kræftforløb.
  • Fra Kræftplan IV puljen bevilges i alt 8,6 mio. kr. til initiativer vedrørende kapacitet på kræftområdet
  • Fra “Jo før – jo bedre” puljen bevilges i 23,3 mio. kr.
  – heraf 0,9 mio. kr. til regionsdækkende adgang til afføringsprøver
  – 0,4 mio. kr. til opfølgning af visse prostatapatienter
  – 22 mio. kr. til drift af PET-CT scannere til kombinerede billed- og røntgenundersøgelser.
Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018

Be the first to comment

Leave a Reply