Automatisk sengevasker sikrer bedre hygiejne i hospitalets senge

Salman Top
De sidste detaljer mangler endnu, men ellers er den nye senge- og madrasvasker på Regionshospitalet Viborg klar til at blive taget i brug. Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Hospitalsenhed Midt

På blot fire minutter fjerner Regionshospitalet Viborgs nye automatiske sengevasker snavs og bakterier fra sengestel og madrasser. Det betyder endnu renere senge til patienterne.

Opvredne klude og knofedt vil i stort omfang blive erstattet af moderne teknologi og automatik, når Regionshospitalet Viborg i den kommende tid for alvor tager sin nye senge- og madrasvasker i brug.

Den nye sengevasker vil nemlig fremover klare rengøringen af hovedparten af hospitalets 400 senge, og det betyder et kvalitetsløft i forhold til hygiejnen.

– Hidtil har vi gjort sengene grundigt rene ved håndkraft, men det kan være vanskeligt at komme ind i alle sprækker og kroge. Det kan den nye sengevasker til gengæld. Den er skræddersyet til netop hospitalets senge, så dyserne spuler lige præcis dér, hvor snavs og bakterier kan samle sig, fortæller koordinator og industrioperatør Lone Elholm Madsen fra Servicecentret.

Renere senge gavner patienterne

Det nye tiltag glæder Karin Winther, der er hygiejnesygeplejerske på Hospitalsenhed Midt og dagligt har fokus på at forbedre netop hygiejnen på hospitalsenhedens hospitaler.

– Renlighed og hygiejne er afgørende på et hospital, hvor patienterne i forvejen er syge og svækkede. Når man er syg, er man selvfølgelig også mere sårbar i forhold til de bakterier, som findes naturligt overalt, selv om vi ikke kan se dem. Så for os handler det om konstant at kigge på, hvor vi kan forbedre hygiejnen for at passe rigtig godt på vores patienter, siger Karin Winther.

Hun ser den nye sengevasker som et konkret eksempel på, hvordan nye arbejdsgange og teknologi kan være med til at gavne hygiejnen og dermed patienterne.

En del af fremtidens akuthospital

Den nye senge- og madrasvasker er indkøbt og installeret i forbindelse med det omfattende kvalitetsfondsbyggeri på Regionshospitalet Viborg. Her er tidligere omklædningsrum blevet bygget om til en ny sengecentral, som skal forsyne såvel det eksisterende hospital som det nye akutcenter med rene senge. Og af dem vil hovedparten altså fremover komme en tur igennem den automatiske vaskehal.

I praksis fungerer det sådan, at de snavsede senge bliver kørt ind i sengevaskerens ene ende og efter en tur forbi spuledyserne kommer rene og desinficerede ud i den anden ende. Samtidig bliver madrasserne rengjort for sig selv i madrasvaskeren ved siden af ved hjælp af damp og ultralyd.

Ud over at gavne hygiejnen er forventningen også, at den nye sengevasker vil betyde en effektivisering af arbejdsgangene.

– Det tager kun fire minutter at få en seng gjort ren fra sengegavl til fodende. Nu bliver opgaven så at få vores arbejdsgange omkring maskinen helt på plads, så vi kan få en fornemmelse af, hvor stor en gevinst, vi kan høste i forhold til effektivisering, siger koordinator Lone Elholm Madsen.

Når den nye sengevasker om nogen tid er blevet en del af rutinen, er planen desuden at teste, om den med fordel kan bruges til at rengøre andet hospitalsudstyr. Det kunne eksempelvis være hjælpemidler, kørestole eller sågar legetøj fra hospitalets venteværelser.

Regionshospitalet Viborg er det andet hospital i landet, som får installeret netop denne type senge- og madrasvasker.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018