Flere gode hænder til børnene

Der er med budgetforliget udsigt til at Viborg Kommune giver et historisk stort løft af kommunens dagtilbud med stor stigning i tildeling af penge pr. barn. Næstformanden i Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup anbefaler at pengene kun bruges på bedre normeringer og gode hænder til børnene.

Tildelingen pr. barn stiger med helt op til 12-16% for hvert eneste barn i kommunen. Som eks. stiger tildelingen for et børnehavebarn fra 58887 til 68865 kr. pr. år.

Om budgetforliget udtaler Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup:  ”Det er med stolthed, som Socialdemokrat, at vi på onsdag vedtager et budgetforlig, hvori indgår store stigninger i tildelingen til vores dagtilbud i Viborg kommune, samtidig med at børnetallet falder. Det betyder også, at forældrebetalingen stiger, men hver gang forældrene giver 1 kr. giver kommunen 3 kr. til serviceforbedringer, der i den grad vil kunne mærkes ude i den enkelte institution. ”

Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup udtaler: ”Alt forskning viser, at antallet af uddannede voksne i dagtilbud har afgørende betydning for børns trivsel. Derfor er det afgørende for os, at institutionerne bruger pengene på bedre normeringer og mere voksenkontakt til det enkelte barn. Jeg vil opfordre instutionerne til at bruge pengene på flere voksne til børnene og ikke øge budgetterne til efteruddannelse, kontrol eller projekter.”

 

 

Af Eva Pinnerup (S)
Næstformand
Børne-& Ungdomsudvalget
Viborg Kommune

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018