Kandidatlisten er klar til Ældrerådsvalget

Der afholdes valg til Ældrerådet i november måned, men kandidatlisten er allerede klar.

Der er 20 kandidater som stiller op til valget.

Jeg ser, som Formand for Ældrerådet, med tilfredshed på den store interesse for Ældrerådsvalget.

Kandidaterne er en god blanding af mange kompetencer, repræsentanter fra alle dele af Viborg Kommune, samt en fornuftig fordeling mellem mænd og kvinder.

Listen, og en præsentation af de enkelte kandidater, kan ses på hjemmesiden for Ældrerådsvalget under Viborg kommune:

Viborg.dk/aeldreraadsvalg

Der vil blive afholdt orienteringsmøder på plejecentre rundt om i Viborg Kommune i ugerne op til valget. Her kan man få mere at vide om Ældrerådsvalget og møde nogle af kandidaterne. Orienteringsmøderne afholdes:

  • 1. november – Plejecenter Birkegården, Anlægsgade 2, 7850 Stoholm
  • 6. november – Plejecenter Toftegården, Nygade 2, 9632 Møldrup
  • 13. november – Plejecenter Skovvænget, Skovvejen 47, 8850 Bjerringbro
  • 14. november – Plejecenter Åbrinken, Gl. Banevej 8, 7470 Karup
  • 15. november – Plejecenter Højvangen, Højen 1, Ørum, 8830 Tjele
  • 17. november – Plejecenter Kildehaven, Kildehaven 2, 8800 Viborg

For yderligere information, kan jeg kontaktes på e-mail: jettenorup@youmail.dk

Venligst

Jette Norup
Formand for Ældrerådet

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018