Har du styr på hvad demokrati betyder for dig?

Salman Top

Viborg Bibliotekerne sætter sammen med alle Danmarks Biblioteker fokus på demokratiet i uge 41 og frem mod kommunalvalget den 21. november.

Danmarks råstof er viden, indsigt og veloplyste borgere med forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer. Alle, unge som gamle, har derfor ret til hele tiden at blive klogere, og til at lære at gennemskue falske informationer fra sande. I Bibliotekerne er der derfor fri og lige adgang til viden og information for alle – og med personlig hjælp til dem, der efterspørger det. Og stadig flere vælger biblioteket. Demokratiet udvikles nemlig mellem mennesker.

”Folkebiblioteker er levende rum med fokus på viden, dannelse, læring, oplevelser, mangfoldighed og folkelighed. De spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte fællesskabsfølelsen og den demokratiske forståelse i Danmark”, fortæller Britta Thuun-Petersen, Biblioteks- og Borgerservicechef i Viborg Kommune.

Danmarks Biblioteksuge
Demokrati har mange udtryk og findes i mange former. Det vigtige er, at folk tager del, sådan som vi har tradition for i det danske folkestyre. Det sætter folkebibliotekerne landet over fokus på i uge 41. På Hovedbiblioteket i Viborg kan du fx give et bud på, hvad du ville lave om, hvis du var borgmester.

Aktiviteter på biblioteket op til kommunalvalget
Den 21. november er der kommunalvalg i Danmark. Alle har én stemme, som er med til at afgøre, hvordan det kommunale politiske landskab skal se ud de næste 4 år.
Kommunalpolitik gøres vedkommende for børn og unge via biblioteket i efteråret. ”Hvis jeg var borgmester” er et undervisningsforløb, der sætter spot på den demokratiske dannelse og mulighederne for at ytre sig og påvirke den lokale politik. Det er lavet til elever i skolernes 7.—10. klasser.
Med foredrag af Roger Buch, ekspert i kommunalpolitik, ønsker vi at give borgene et godt afsæt til at forstå de demokratiske mekanismer og fremtiden for lokalt selvstyre. Arrangementet sluttes af med, at du får mulighed for at stille spørgsmål og få svar.
Sidst men ikke mindst er der lagt op til en omgang hyggelig fællesspisning med ”Viborg Spiser Sammen” på Skakbrættet. I anledning af kommunalvalget tilbydes opstillede partier at spise sammen med borgerne.

Læs mere på KLC og Viborg Bibliotekernes hjemmesider. Og husk at besøge biblioteket også i uge 41 og op til kommunalvalget. Følg med i Danmarks Biblioteksuge på www.facebook.com/DanmarksBiblioteker/ og på de sociale medier under tagget #dkbib.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018