Ideer til nyt samlingspunkt på sØnæs efterlyses

Salman Top

Fodboldbanerne på sØnæs er væk, men det gamle klubhus står tilbage. Hvad skal der ske i disse eller nye bygninger? Hvem kan lave en forretning ud af det?

Byrådet i Viborg Kommune har udskrevet en idékonkurrence om, hvad bygningerne på sØnæs – de eksisterende eller nyopførte – skal bruges til fremover.

Erhvervsdrivende, foreninger og andre med idéer og penge kan frem til den 15. november 2017 udarbejde et skitseforslag og indsende det til politisk bedømmelse.

Gode ideer søges
Et kommende projekt skal indeholde toiletter med offentlig adgang for besøgende på sØnæs samt mulighed for at trække vand og strøm ved større arrangementer som f.eks. 24-timers løbet. Men herudover er der på nuværende tidspunkt frit slag med hensyn til at komme med gode ideer.

Samtidig ønsker politikerne at få kendskab til de økonomiske forudsætninger, som parterne bag projektforslagene har indlagt vedrørende anlæg og drift.

Et projektforslag kan, ud over bygningerne på sØnæs, også inddrage brug af det såkaldte ”Tehuset”, der ligger på det grønne areal ved Søndersø, ca. 200 meter nord for sØnæs.

 

Der er mulighed for at besøge sØnæs og Tehuset den 10. oktober 2017 kl. 10 (mødested Sønæsvej 4A).

 

Læs mere om idekonkurrencen på Viborg.dk.  

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018