Budgetforlig i Viborg Kommune

Salman Top

Viborg Byråd har indgået budgetforlig for budget 2018-2021. Budgetforliget er indgået mellem alle byrådets partier: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Det samlede budgetforlig kan læses neden for sammen med økonomiske oversigter.

I foråret 2017 blev der indgået to politiske forlig, som tildeler 25 mio. kr. til børne- og ungeområdet og 11,5 mio. kr. til ældre- sundhedsområdet. Ved budgetforliget er der fundet finansiering til begge beslutninger.

Her er nedslag på øvrige hovedområder i forliget:

 

Skoleområdet

  • Skoleprojektet på Vinkelvej skrinlægges.
  • I stedet bygges en ny skole til Rosenvænget Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole med forventet indflytning i 2020. Der afsættes 60 mio. kr. til formålet.
  • Der bygges en ny Overlund Skole på arealet ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i 2022. Der afsættes 200 mio. kr. til formålet.
  • Bygningen på Vinkelvej 20 udbydes til salg.

Skatteområdet

  • Skatten holdes i ro i 2018.  Det vil sige uændrede skattesatser.
  • Der er dog enighed om, at en skattestigning kan komme på tale senere i budgetperioden, hvis byrådets velfærds- og vækstdagsorden kommer under pres.

Parkering i Viborg Midtby

  • Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering.
  • Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri mv.

Byfornyelse og cykelstier

  • Der afsættes 40 mio. kr. i budgetperioden til byfornyelse og cykelstier uden for Viborg by.

Effektivisering

  • Det årlige effektiviseringskrav til den kommunale organisation nedsættes fra 1 pct. til en ½ pct. Modellen besluttes i forbindelse med den årlige fastlæggelse af budgetprocessen.

Det videre forløb
Budgetforslaget behandles i byrådet onsdag den 20. september 2017 (1. behandling).

Det endelige budget vedtages i byrådet den 11. oktober 2017 (2. behandling).

Bilag

Budgetforlig 2018, tekst

Overordnet økonomioversigt 2018 – 2021

Ændringer i forhold til basisbudgettet

Anlægsbudget 2018 – 2021

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018