Viborg Byråd tæt på budgetforlig

Viborg Byråd har over de seneste to dage forhandlet budget for 2018-2021 på et seminar på KnowHowZ i Bjerringbro. Byrådet er ikke færdige endnu, men der tegner sig en skitse til et budgetforlig, som alle partier forventes at være enige om. De vigtigste forhold i skitsen er følgende:

 

Skoleområdet

  • Skoleprojektet på Vinkelvej skrinlægges.
  • I stedet bygges en ny skole til Rosenvænget Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole med forventet indflytning i 2020. Der afsættes 60 mio. kr. til formålet.
  • Der bygges en ny Overlund Skole på arealet ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i 2022. Der afsættes 200 mio. kr. til formålet.
  • Bygningen på Vinkelvej 20 udbydes til salg.

Skatteområdet

  • Skatten holdes i ro i 2018. Det vil sige uændrede skattesatser.
  • Der er dog enighed om, at en skattestigning kan komme på tale senere i budgetperioden, hvis byrådets velfærds- og vækstdagsorden kommer under pres.

Parkering i Viborg Midtby

  • Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering.
  • Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri mv.

Byfornyelse og cykelstier

  • Der afsættes 40 mio. kr. i budgetperioden til byfornyelse og cykelstier uden for Viborg by.

Effektivisering

  • Det årlige effektiviseringskrav til den kommunale organisation nedsættes fra 1 pct. til en ½ pct. Modellen besluttes i forbindelse med den årlige fastlæggelse af budgetprocessen.

Gruppeformændene mødes igen mandag aften med henblik på at kunne færdiggøre budgetforliget, så det kan offentliggøres tirsdag den 29. august.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018