Nu går affaldet under jorden i Viborg midtby

I efteråret 2017 går Viborg Kommune i gang med at etablere en ny fælles affaldsordning i Viborg midtby.

Viborg Kommune har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det gøres i dag.  Det er beskrevet i kommunens affaldsplan.

Som led i affaldsplanen indfører Viborg Kommune i efteråret en ny fælles affaldsordning for alle beboere i Viborg midtby.

– Vi glæder os til at komme i gang med den nye affaldsordning, der vil forbedre både miljø og arbejdsmiljø, siger Mads Panny, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

 

Miljøstationer til affald og mere sortering

Den nye affaldsordning går ud på, at der etableres 17 miljøstationer til affald i midtbyen. Miljøstationerne består af affaldscontainere, som graves ned i jorden. Her skal beboerne fremover aflevere deres affald fra husholdningen.

De nye fælles affaldscontainere erstatter de affaldssække og mini-containere, der i dag står ved hver enkelt husstand. Ved de nye fælles affaldscontainere skal affaldet sorteres i fire forskellige kategorier: Restaffald, grønt køkkenaffald, papir og en blandet kategori, som består af metal, glas og plast.

 

Hensyn til historisk kvarter

Viborg Kommune har valgt at starte med at indføre ny affaldsordning i Viborgs midtby. Området er kendetegnet ved smalle gader, brosten og fredede bygninger – forhold som gør, at adgangsforholdene for renovatørerne ikke lever op til reglerne for arbejdsmiljø.

– Vi har valgt løsningen med nedgravede containere, fordi de tilgodeser både renovatørernes sikkerhed og arbejdsmiljø, og samtidig tager maksimalt hensyn til det historiske kvarters unikke huse, gader og pladser – og alle dem, der skal leve og bo her, siger Mads Panny.

 

Informationsmøde for beboere

Viborg Kommune arrangeret et informationsmøde for alle beboere i midtbyen. Det finder sted på Viborg Rådhus den 22. august 2017, kl. 19.00 – 21.00.

 

Se kort over området, og hvor affaldscontainerne bliver placeret.

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018