PRESSEMEDDELELSE FRA BORGMESTER TORSTEN NIELSEN

Salman Top
Foto: Benjamin Christensen

De fire partier, som er repræsenteret i Ældre- og Sundhedsudvalget, har i dag mødtes for at drøfte de aktuelle udfordringer på området i forhold til økonomi og kapacitet.

Partierne er enige om at tilføre området i alt 11,5 mio. kr. årligt til dækning af de presserende udfordringer i 2018. Heri indgår udgifter ved flere ældre (demografi), driftsudgifter til flere plejeboliger samt driftsudgifter til sundhedssatellitter.

Med denne aftale skabes der ro på området og økonomien er på plads for 2018.

Aftalen kan ses herunder.

 

 

Aftale om budget 2018-21 for ældre- og sundhedsområdet

Med baggrund i de udfordringer, som er drøftet i Ældre- & Sundhedsudvalget (ÆSU) i forbindelse med budgetlægningen for 2018-21, indgår de partier, som har repræsentanter i ÆSU, følgende aftale:

Der tilføres ældre- og sundhedsområdet 11,5 mio. kr. årligt fra 2018-21 til dækning af:

  • Udfordringer ved flere ældre (demografi),
  • Driftsudgifter til flere plejeboliger (Banebo, Klejtrup, Frederiks og Sparkær),
  • Driftsudgifter til sundhedssatellitter.

ÆSU arbejder videre med den igangsatte analyse af kapacitetsbehov for plejeboliger med henblik på at minimere eventuelt lejetab. Denne drøftelse vil indgå i den videre budgetproces.

ÆSU løser øvrige udfordringer/ønsker på området inden for den samlede budgetramme.

Af hensyn til den videre budgetlægning – og for at give alle Byrådets partier mulighed for at tilslutte sig aftalen – fremsendes den til drøftelse og godkendelse i Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet på møderne den 14. juni og 21. juni 2017.

 

Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Saunagus Danmark 2018
Saunagus Danmark 2018

Be the first to comment

Leave a Reply