To efterskoleelever dømt for vold og dødstrusler mod lærer

To elever som går på efterskole i Viborgområdet fik 14 dages betinget fængsel for i telefon at have truet tidligere lærer med at dræbe hende og hendes børn.

Begge elever erkendte at have ringet til den enes tidligere folkeskolelærer og have truet hende, men begge mente at de skulle dømmes for den milde voldsparagraf i straffeloven, og ikke den grove som de altså var sigtet for. De havde en aften tilbage i december måned siddet og kedede sig på det firemandsværelse hvor de bor på efterskolen, her havde de fået idéen at lave telefonfis, de slog op i telefonen og fandt nummeret på en tidligere folkeskolelærer til en af eleverne. De brugte en andens telefon, og lavede hemmeligt nummer på telefonen for at forsøge at skjule hvem der ringede. De ringede til læreren og sagde til hende: “ Jeg ved hvad du hedder og hvor du bor jeg kommer og slår dig og dine børn ihjel.” Dommeren ville ikke gå med til at dømme dem efter den milde voldsparagraf, og derfor blev de dømt 14 dages betinget fængsel for at true en offentlig ansat da den ene af af de 15-årige havde haft den kvindelige lærer da han gik i folkeskole. Den ene elev er fra Ringkøbing og den anden fra Bække vest for Kolding. Fortæller: Anklager ved Midt-Vestjyllands Politi Jens Henrik Severinsen

Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.

§ 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Salman Box
Vanilia

Be the first to comment

Leave a Reply