Lørdag bød på Brand og Trafikuheld

Lørdag måtte Midtjysk Brand & Redning ud at køre to gange. Først var der bud efter de røde biler, på en gård i Karup, sidst på dagen var det et trafikuheld, der betød blåblink i Viborg.

Første alarmen indløb kl. 17.41 og lød på ”Bygningsbrand-Gård”. Her var der gået ild i nogle raps kærner som lå i nogle tørre kanaler, her havde de selvantændt. Det kom dog hurtigt under kontrol og der var ikke fare for hverken dyr eller bygninger.

Kl.22.34 lød alarmen igen, denne gang lød den på ”FUH-Fastklemt” Her var der tale om et kærestepar der var ude og køre på Vibækvej. Ud for nr. 32 mister de herredømmet over bilen og ender på taget inde i haven. De komme dog selv ud af bilen ved egen hjælp, Her efter bliver de tilset af en læge, i ambulancen og kan kort efter frigives uden skader.

Photo care Print Box
Noojins boks alm.