Kongernes Jelling

De to runesten ved Jelling Kirke.

Bjerringbro Folkeuniversitet og Viborg Bibliotekerne inviterer til en aften i Gudenåhuset om Gorm den Gamle, Thyre Danebod og Harald Blåtands by.

Tirsdag d. 20. februar kl. 19.30 fortæller arkæolog Klaus Ebbesen om Jelling-anlægget, der har en central placering i den tidlige danmarkshistorie. Jelling er kendt for de to store gravhøje, den lille kirke og den store runesten, der kaldes Danmarks dåbsattest. I de senere år er der også fundet en stor palisadeindhegning, sporene af en enorm skibssætning og andre vigtige fund. Derfor har arkæologerne måttet nytolke hele anlægget.

Klaus Ebbesen er en levende foredragsholder og med udgangspunkt i Jelling-anlægget fortæller han den tidligste danmarkshistorie med hovedvægten på Harald Blåtands betydning.
Foredraget er arrangeret af Bjerringbro Folkeuniversitet og Viborg Bibliotekerne og finder sted i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek.
Det koster 50 kr. at deltage og billetter kan købes på viborgbib.dk eller på nærmeste bibliotek i Viborg Kommune.

Viborg Computer Center Box
Viborg Computer Center Box