Skraldebiler vil stadig forgifte luften

Fremtiden for renovationskørslen de næste fire år er netop afgjort. Resultatet blev, at flertal i Klima- og Miljøudvalget bestående af de radikale venstre og Venstre valgte den forurenende diesel. Et mindretal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten foretrak at lastbilerne skulle køre på det renere gas og ville bygge en biogasstation i Viborg.

Mads Panny der er formand for Klima- og Miljøudvalget udtaler: Jeg er dybt skuffet over beslutningen, som betyder at renovationsbilerne i de næste fire år vil forurene luften med gift som bly og partikler fra Nox, Sox. Giften i luften er en stor dræber og forskning viser at 3.300 danskere hvert år dør af luftforurening. Altså mere end 10 gange så mange som der dør i trafikken. Hvor mange der bliver syge og dør tidligere i Viborg Kommune ved jeg ikke, men det er sikkert flere end vi tror. Derfor er det meget svært at forstå hvorfor et flertal i Klima- og Miljøudvalget har valgt diesel lastbiler der udleder meget gift frem for biogas der er et meget renere alternativ.

Trafikprognoserne for Viborg viser, at der bliver 50% flere biler på vejene i de kommende år, så det tyder altså på, at både luftforureningen og udledning af CO2 vil stige de kommende år i Viborg Kommune, der altså ikke tager hul på den grønne omstilling.

For Mads Panny(S) er luftforureningen altså langt fra den eneste grund til at vælge gas og biogas.
”Vi producerer rigtigt meget biogas i Viborg Kommune og derfor vil det give god mening med et lokalt grønt kredsløb med biogas. Havde vi nu fået bygget en gasstation og fået skraldebilerne over på biogas, så kunne vi siden hen få andre af kommunens biler over på biogas senere. Desuden ville vi med gas og biogas både udlede meget mindre CO2 og støjer mindre på de små villaveje.

Diesel var det billigste brændstof, så det ville have været dyrere for kommunen at vælge gas og biogas.

Om merprisen udtaler Mads Panny: ”Selvfølgeligt ville det ikke være gratis at overgå til grøn biogas. Men jeg synes det ville være acceptabelt at vi skulle give 5,5% mere for at få indsamlet affald, når man tænker på betydningen for luftforureningen og CO2 udledningen.
Samtidigt ville vi have fået et tilskud på 3,2 millioner kroner, der kunne have betalt omkring halvdelen af omkostningerne til at oprette en gasstation. Et statsligt tilskud, der nu bortfalder.

Lange søn box
Restaurant ItalianoBurger House