Stresssygemeldte kan muligvis vende hurtigere tilbage til arbejdet

Ny forskning fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, viser en tendens til, at langtidssyge stresspatienter kommer ca. 4 uger før tilbage til arbejdet, hvis de modtager et behandlingsprogram med arbejdsfokuseret kognitiv adfærdsterapi.

Resultaterne er i overensstemmelse med andre studier, som peger på, at det er relevant at fokusere målrettet på arbejdsrelaterede problemstillinger, når man vil hjælpe patienter med mentale helbredsproblemer tilbage til arbejdet efter sygemelding.

Behandling sætter arbejdsforhold under lup

Psykolog og ph.d. ved Arbejdsmedicin Herning, David Glasscock, har hjulpet en lang række stresspatienter gennem et behandlingsprogram, der adskiller sig fra almindelig psykologbehandling ved konsekvent at stille skarpt på både individ og arbejdsplads.

Psykologen søger først at afdække årsagerne til stresssygemeldingen (som f.eks. overbelastning, organisationsforandringer, konflikter). Dernæst er det et selvstændigt formål i behandlingsprogrammet, at de stresssygemeldte får et nyt blik på deres situation og redskaber, der letter tilbagevenden til arbejdet, f.eks. i form af en konkret opstartsplan.

– Stress opstår i interaktionen mellem den enkelte og arbejdspladsen. Derfor er dialogen mellem den sygemeldte og arbejdspladsen meget vigtig for at forbedre situationen. Det har været et væsentligt formål med vores behandlingskoncept at genoprette dialogen, fortæller David Glasscock.

Tidligere i arbejde kan være gavnligt

Ligaya Dalgaard, ligeledes psykolog og ph.d. ved Arbejdsmedicin Herning er hovedforfatter til forskningsresultatet og peger de positive konsekvenser for den enkelte, arbejdspladsen og samfundet, hvis stresspatienter kan komme tidligere tilbage på arbejdet.

– Det at kunne gå på arbejde betyder meget for vores psykiske og fysiske velbefindende. Vi ved, at risikoen for job-tab og udstødelse af arbejdsmarkedet stiger, jo længere sygemeldingen varer. Så når det lykkes for den stressramte at komme tidligere tilbage i job på en hensigtsmæssig måde, kan det være en fordel for den enkelte. Det er også en gevinst for arbejdspladsen og samfundet i det hele taget, bl.a. økonomisk, når medarbejdere kan vende hurtigere tilbage, siger Ligaya Dalgaard.

– Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke er sikkert, at resultaterne fra denne undersøgelse kan generaliseres til alle sygemeldte med arbejdsrelateret stress, fordi der er tale om et studie med relativt få deltagere, siger Ligaya Dalgaard.

Lange søn box
Bedemand Per Rasmussen